Google+ 彩妝造型師 0930-001031 新娘秘書 全省服務: never mind港女

2013年5月7日 星期二

never mind港女

never mind港女

「一蚊雞港女」爆粗鬧司機小巴女乘客疑為了多付一、兩元車資,要求不設找續的專線小巴司機找錢不遂,竟然在車上瘋狂爆粗辱罵司機,期間更拿着手機拍攝。有同車乘客對她的無理取鬧行為甚為反感,於是反拍她喪鬧司機的過程,並將短片上載到社交網站,兩日來已吸引四千多名網民讚好。網民嘲諷該女為「一蚊雞港女」及「Never Mind港女」,一面倒批評她沒有常識及蠻不講理,不少人亦盛讚司機情緒智商極高。

一段長約三分鐘題為「憤怒港女為咗幾蚊喪x司機」的短片近日在網上熱播,短片甫開始便見到一名女乘客扯高嗓門連珠砲發,「我喺富榮落o架!I never mind(我從不介意),我咪同你站頭站長講囉!係你自己講話做埋今晚唔x做o架!」背著鏡頭的司機回應「啱啱,得啦,報警得啦,你鍾意點就點,你唔好同我講」。

女乘客卻未有因此停下來,繼續爆粗「你做唔x做唔關我事吖,我係講嗰幾蚊咋!我唔x順呀……我平時搭車呀,嘟x錯卡呀,司機都會畀番我啦!」小巴司機再以超凡的忍耐力回應,「係呀?畀番錢你囉!」之後更安慰其他乘客,「唔怕o架!唔駛驚o架,我經驗豐富。」

沒有留言:

張貼留言